โรงเรียนบ้านโป่ง
หมู่ที่ 15 เชียงราย-เชียงของ  ตำบลทุ่งก่อ  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210
ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพและเฝ้าระวังการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)ในสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 นางสาวมาลีวัลย์ ศรีวิลัย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมเสริมพลังและประเมินโรงเรียนบ้านโป่งเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพและเฝ้าระวังการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)ในสถานศึกษา โดยมี ท่านผู้อำนวยการสุพัฒน์ เตชาติ พร้อยด้วยครูผู้รับผิดชอบให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2563,14:03   อ่าน 138 ครั้ง