โรงเรียนบ้านโป่ง
หมู่ที่ 15 เชียงราย-เชียงของ  ตำบลทุ่งก่อ  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210
ภาพกิจกรรม
เพิ่มทักษะทางด้านกีฬา
วันที่ 15-16และ 23-23 สิงหาคม 2563 โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเวียงเชียงรุ้งได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอบรมนักเรียนตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่ง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงจากอบายมุขและสิ่งเสพติด
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2563,14:18   อ่าน 169 ครั้ง